V pondělí 25. 4. se žáci 4. a 5. třídy vypravili do lesa sázet stromky. U Ptačího hotelu na Réně čekal pan lesník Lang a seznámil obě třídy s jejich úkolem. Bylo potřeba zasázet malé stromky borovic. Pomocí speciálního rýče si každý vyhloubil svou díru, do které malou borovičku položil. S rýčem se děti popraly statečně. Když se přeci jenom nedařilo, pomohly šikovné paní zahradnice. Během hodiny si každý zasadil minimálně 2 stromky.

Na závěr si žáky pan lesník vyzkoušel. Poznávali se různé druhy jehličnatých i listnatých stromů.

Celou dobu nás provázelo typicky aprílové počasí. Chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo, ale do školy jsme se vraceli s dobrou náladou a pocitem, že jsme udělali něco užitečného.