V pátek 22. dubna, jsme na naší škole oslavili Den Země projektovým dnem. Tentokrát se vše odehrávalo kolem vody, která byla hlavním tématem.

Den Země na 1. stupni

První vyučovací hodinu strávili žáci ve svých třídách plněním různých pracovních listů a úkolů, které se vody týkaly. Od druhé hodiny se začaly třídy postupně střídat na Oranžovém hřišti. Tady bylo připraveno 5 stanovišť s aktivitami. Na jednom poznávali žáci vodní živočichy, na dalším skládali básničku o vodě. Vyzkoušeli si také, kolik vody zvládnou přenést na lžičce v časovém limitu a vymýšleli slova od písmenek voda na téma příroda.

Po splnění všech úkolů se žáci vrátili do tříd. Jedním z posledních úkolů bylo napsat slib naší planetě.

Den Země na 2. stupni

Děti strávily první dvě hodiny ve třídě, kde sledovaly zajímavé spoty o odpadní vodě, dešťových kapkách, dozvěděly se, jak se voda dostane až do kohoutku v naší domácnosti. Na řadu přišly i písničky, ve kterých je nějaká zmínka o vodě. Ti odvážnější si zazpívali karaoke. V průběhu toho všeho vytvářely děti plakátky, které měly ostatní upozornit na nezbytnost šetření s vodou. Práce se moc povedly. Po svačině se děti rozdělily do skupin a vyrazily do terénu. Trasa vedla od čistírny odpadních vod na Réně k posezení U raka nedaleko cyklostezky. Děti procházely trať a na jednotlivých stanovištích plnily nejrůznější úkoly. Ve skupinách řešily problematiku vody z pohledu fyziky, přírodopisu, českého jazyka i výtvarné výchovy.  Měly např. nakreslit koloběh vody, složit krátkou báseň o vodě nebo počítat spotřebu vody v domácnostech.

Oslava Dne Země se vydařila a nám nezbývá nic jiného, než přemýšlet, jakým tématem se budeme zabývat příště!