Jak staří Egypťané dokázali postavit pyramidy složené velmi těžkých kusů kamene bez použití složitých strojů? Jak přesunout těžký předmět u místa na místo? Přesouvání a tahání bylo téma dnešní netradiční hodiny přírodovědy v 5. ročníku. Konkrétně se s ním děti setkají v kapitole tření a silové působení těles, které tvoří základ učiva fyziky vyšších ročníků. Proč si ale nevzít na pomoc roboty a prozkoumat tyto jevy hned.

Ve dvou vyučovacích hodinách jsme sestavili jednoduchého kolového robota. Úkolem bylo porovnat schopnosti robota táhnout předměty, pokud měl plastová kola nebo gumová kola. Při práci jsme si ukázali, co znamená pojem tření a síla. Jaký je rozdíl, pokud se předmět smýká nebo valí. Všichni malí konstruktéři zkušeně sestavili jednouchého robota a rychle pro něj připravili cvičnou sekvenci příkazů, aby bylo možno udělat měření. Během práce si dělali poznámky jako zkušení vědci. Neomezila je ani část pracovního listu v angličtině. Je fakt, že bez ní se člověk dnes neobejde. V budoucnu na tuto aktivitu naváže fyzika, kde si děti tuto činnost spojí s teoretickými poznatky.

Věřím, že děti badatelsky orientovaná dvouhodina zaujala a získané zkušenosti vědomosti nejen že nezapomenou, ale také v životě zúročí.

Pavel Procházka