V hodinách komunikační výchovy a slohu se nyní věnujeme prohloubení čtenářské gramotnosti. Co je vlastně čtenářská gramotnost?
Je porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Takto zní učená definice, ale jednodušeji řečeno: text si přečtu a rozumím mu, vím o čem je, umím vyhledat informace, zvládnu odpovědět na otázky, rozpoznám, zda je daná informace v článku obsažena či nikoliv.

Sedmáci pracovali s textem o Naganu, o nádherném a nezapomenutelném vítězství na zimních olympijských hrách v roce 1998 v Japonsku a šesťáci se zaobírali textem o Karlštejnu, hradě čnícím nad řekou Berounkou. Žáci si snažili správně pochopit zadanou otázku, aby mohli doplnit či vybrat správnou odpověď, neboť na pracovní listě se střídaly otázky uzavřeného i otevřeného typu. V dalších hodinách budeme pilně v této činnosti pokračovat a žáci sami na sobě budou pozorovat své pokroky, které je čekají. Sami zjistí, že rychleji chápou, orientují se v textu a dokážou odpovědět na otázky.