„Jste aktivní, máte nápady, hodláte se zapojit, nebaví vás ve škole jen sedět? Zvolte správný směr a využijte možnosti, které vám studium na střední škole nabízí. Vyberte si školu, na které má smysl studovat!“

Tímto mottem vítal příchozí Veletrh středních škol, který navštívili naši deváťáci v pátek 26. listopadu na brněnském výstavišti. Měli jsme možnost zhlédnout prezentace různých typů středních škol od úzce specializovaných – Střední školy vinařské z Valtic, Střední školy rybářské z Vodňan nebo Střední školy cestovního ruchu z rakouského Retzu, přes umělecké, pedagogické, zdravotnické a technické školy až po tradiční gymnázia a střední odborné školy. Přestože většina našich žáků si už  vybrala „svou cestu za vzděláním“, někteří ještě přemýšlejí a posuzují své šance na úspěch při studiu. Snad jim k snadnějšímu rozhodování pomohla i páteční návštěva brněnského výstaviště.

Z. Schmidová