Dějepisný projekt 6. ročníku

V 6. třídě je úvodním tématem učiva dějepisu pravěk. Toto historické období je pro žáky obvykle zajímavé a poskytuje možnost zpracovat a shrnout nové poznatky v projektovém vyučování. Na úvod je zapotřebí ve výuce zjistit informace a poznat vývojové stupně člověka. Pak už teorii žáci proměnili v řešení praktických úkolů. Vydali se do přírody, sbírali materiály potřebné k vytváření projektů. Doma pak zpracovali své nápady a přinesli si své modely do školy. Ve čtvrtek byla hodina prezentací. Šesťáci doma vytvářeli zbraně, nástroje, malovali jeskynní malby, tvořili sošky z hlíny, amulety a někteří se pustili i do stavby pravěkých příbytků. Byli sice při projektu velmi kreativní a všechny zaujala i prezentace výrobků, ve které každý svůj praktický úkol představil a okomentoval. Na závěr hodiny vznikla výstavka, kterou si budou ve třídě moci prohlížet zblízka a jistě ocení šikovnost všech autorů. Děkuji všem aktivním žákům, chválím je za přípravu a pěkné výrobky, které nám zpestřily výuku dějepisu.

R. Blažková