V úterý 14. 12. 2021 žáci 5. třídy pracovali s robotickou stavebnicí Lego WeDo 2.0. Vyzkoušeli si nejen postup konstrukce jednoduchého robota, ale základy práce s digitálním zařízením. Lego je totiž třeba propojit s tabletem pomocí Bluetooth. Po krátkém výkladu to nebyl pro nikoho žádný problém. Lego WeDo je stavebnice, která dovoluje nejen běžné stavění, ale i programování. Obsahuje řídící součástku HUB, která je pomyslným mozkem celé stavebnice. K ní se dají připojit dvě zařízení např. motor a senzor. HUB také reaguje na vstupy z mikrofonu. Lego WeDo podporuje koncept výukové metody STEM. STEM je zkratkou pro čtyři obory: Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie) a Mathematics (matematika). STEM lze zároveň vnímat i jako novodobý vzdělávací koncept, který využívá přirozené blízkosti těchto čtyř oborů. Při práci učitel často propojuje žákovské znalosti z různých oboru, stejně jako znalosti angličtiny.

Programování pro děti nebyl žádný problém. Lego WeDo používá blokového programovacího jazyku.  Žáci pomocí tabletů sestavovali programy dle požadavků na funkčnost robota. Zjistili, že programování není vlastně žádná věda. Prostě se jen stroji připraví chování, pokud je plněna nějaká podmínka. V tomto setkání byl hlavní cíl prozkoumat chování senzoru přiblížení. V úkolu SpyRobot jsme naprogramovali jednoduchou elektronickou závoru. Pokud se k robotovi přiblížil předmět byl spuštěn zvuk. Žáci postupně objevovali další možné využití tohoto jednoduchého senzoru v praxi.

Věřím že 90 minut školního bádání bylo pro děti přínosné a oblast programování a robotizace se pro ně stala méně neznámou.

Za učitele informatiky, Mgr. Pavel Procházka