Ve středu 8. prosince měli žáci 8. a 9. tříd naší školy možnost zúčastnit se ojedinělé akce. Jednalo se o protidrogový vlak Revolution Train, který byl přistaven na velkém nádraží a do Ivančic zavítal po třech letech. Už ve škole byli žáci seznámeni s obsahem náplně programu, kterým byly návykové látky. Na samotný program byly děti rozděleny do skupinek po 17 členech. Po příchodu do vlaku vyplnili žáci dotazníky, které se týkaly jejich zkušeností s návykovými látkami. Ve vyplňování pokračovali i v průběhu programu a měli tak možnost reagovat na různé situace v příběhu. Vlaková souprava byla tvořena šesti vagony a v každém se odehrávala jedna část příběhu, jehož dějová linie se táhla celým programem. Hlavními postavami byli dívka s chlapcem. Chlapec závislý na drogách, dívka členkou běžné party mladých lidí. Žáci měli možnost zhlédnout jejich účast na diskotéce a následně se sami ocitli v opravdovém baru. Díky příběhu byli svědky nehody automobilu, kterou zapříčinil chlapec pod vlivem návykové látky. Opět vzápětí stáli u nabouraného auta s motocyklem. Prošli výslechovou místností Policie, celou zadržení, ordinací lékaře i doupětem narkomanů. Vše bylo velmi působivé a opravdové. Děti po celou dobu s napětím sledovali příběh, který se odehrával na plátně a zároveň vždy měli možnost osahat si věci ve skutečnosti. Závěr příběhu byl přímo ve vlaku pozitivnější než ten skutečný. Novinkou byl Strom života. Děti se přesunuly z prostředí ohrožení a smrti předávkováním do expozice, kde viděly naději a život, který mají ještě před sebou. Zde měly možnost srovnat si myšlenky v souvislosti s tím, co ve vagonech viděly. Dětem se akce moc líbila, byla velmi přínosná a připravená takovou formou, která předčí všechny teoretické přednášky. Věřím, že absolvování tohoto programu může být impulzem k utřídění hodnot a ujasnění si postoje k návykovým látkám.

Jitka Tesáčková