ZŠ V. Menšíka Ivančice jako jedna z mála základních škol v ČR získala možnost realizace projektu fondů EHP. Díky dotaci bylo naší škole umožněno vytvořit společný projekt spolupracujících MŠ a ZŠ na české stráně a partnerské školy na norské straně. Jedna z podporovaných aktivit jsou vzájemné mezinárodní cesty zástupců jednotlivých škol. Z české strany se jedná o v pořadí druhý výjezd do partnerské školy Stabekk skole.

Přímého letu z Prahy do Oslo se tentokrát zúčastnili 4 pedagogové ZŠ V. Menšíka Ivančice. Naštěstí se podařilo využít příznivé epidemiologické situace, kdy ČR byla pro Norsko na cestovatelském semaforu v zelené barvě. Ubytování bylo zajištěno přímo v centru Oslo, proto nebyl problém s dopravou.

Hlavní část programu byla vyhrazena návštěvě partnerské školy a vzájemnému setkávání s pedagogy Stabekk skole. Rozdíly mezi vzdělávacími systémy, které jsme diskutovali při dřívějších online setkáních byly patrné hned po příchodu. Ve škole nezvonilo, délku jednotlivých učebních bloků určoval učitel. Děti sedí samostatně ve své lavici. S lavicemi jde snadno hýbat, což umožňuje snadno měnit konfiguraci nábytku v místnosti. Zajímavá byla povinnost norských studentů pedagogiky absolvovat výrazně delší praxi v místních školách než v ČR. Ve škole je patrná velká snaha o digitalizaci procesu učení. Žáci využívají elektronické učebnice a pracovní listy. Domácí úkoly jsou rovněž zadávání a kontrolovány elektronicky přes školní informační systém. Žáci dostávají HW hrazeny od zřizovatele školy, není tedy třeba, aby si pořizovali vlastní zařízení. Tohle řešení jistě zajišťuje i jednodušší správu školních tabletů a možnost vzdálené instalace nových aplikací. Běžná tabule je ve třídě sice přítomna, ale dle rozhovorů s pedagogy školy je používána méně. Hlavní komunikační nástroj je velkoformátová televize. Školní budova je prostorná, vždy je k dispozici několik místností, které mohou být využity pro skupinovou práci nebo individuální přístup. Ve školním areálu je také k dispozici tělocvična, knihovna, keramická dílna, žákovská kuchyňka a sál. Velký důraz je kladen na spolupráci rodiny a školy. Rodiče jsou pro školu partnery, časté jsou i mimoškolní setkávání dětí dané třídy.

Našel se i prostor pro poznávání zajímavých míst v Oslo. Díky ubytování v centru nebyl problém navštívit mnoho významných turistických cílů – Norská opera, radnice Oslo se zvonkohrou, Nobel Peace Center, Vigelands park, lyžařský areál Holmenkollen se skokanským můstkem, blízké ostrovy a další zajímavosti.

Poslední den pobytu jsme odlétali domů. Přímý let z Oslo startoval v symbolických 10.10 hod. Celkově je v projektu naplánováno 8 cest. Nyní jsou na řadě norští kolegové, kteří se přijedou podívat k nám do České republiky koncem listopadu.

Pavel Procházka