V období od 8. 11. 2021 do 19. 11. 2021 probíhá v ZŠ V. Menšíka Bobřík informatiky. Jedná se o test na počítači, při kterém soutěžící řeší různě obtížné hádanky a úkoly. Cílem je prohloubit zájem o informační technologie. Naše škole se této soutěže účastní již mnoho let a naši žáci dosahuji solidních výsledků. Ani letošní ročník není výjimkou. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Cílem soutěže je ulovení pomyslného bobříka. A i letos není bobříky v naší škole nouze.
Soutěž stále probíhá, proto přeji všem žákům ve vyšších kategoriích hodně štěstí a přeji co nejvyšší výsledky.

Za PK Matematika a její aplikace, P. Procházka