Bezesporu jedním z nejsložitějších rozhodnutí žáka je volba střední školy. Pro toto životní rozhodnutí každého mladého člověka je třeba vzít v úvahu mnoho proměnných. ZŠ V. Menšíka Ivančice proto nabízí mnoho podpůrných aktivit, které našim pomohou žákům při volbě vhodného studijního nebo učebního oboru. Děti pravidelně navštěvují dny otevřených dveří okolních středních škol, účastní se tematických kroužků, které jsou organizovány přímo na dané škole, pro rodiče organizujeme tematická setkání.

Bezesporu nejrozsáhlejší akcí, kterou naše škola pořádá, je burza středních škol AMOS. Hlavním cílem této události je zajištění aktuálních a přesných informací o nabídce oborů studia na středních školách v našem regionu, dnech otevřených dveří, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění pro vycházející žáky.

I letošní počátek školního roku je bohužel poznamenám přetrvávajícím protiepidemiologickými opatřeními. Proto letošní již 14. ročník byl, podobně jako jeho předchůdce, realizován distančně.  Využili jsme osvědčený školní systém Microsoft Teams. Ve čtvrtek 21. října 2021 se v průběhu dopoledne formou videohovoru žákům 9. ročníku představilo celkem 16 středních škol. Nabídka byla opět pestrá. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, pedagogika, sociální služby, hotelnictví i zahradnictví. Během bezmála pětihodinového bloku zaznělo mnoho zajímavého, co není napsáno v žádné brožuře nebo náborovém videu. Prezentující učitelé umístily své propagační materiály v elektronické podobě do systému Teams. Každý má tak možnost si v klidu prohlédnout kompletní informace o dané škole.

Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

Za realizační tým burzy AMOS
Mgr. Pavel Procházka