Začátkem měsíce září 2021 se zástupci škol, kteří jsou zapojeni do projektu “Výchovou k demokracii”, účastnili návštěvy partnerské školy v Oslo Stabekk skole. Této cesty se zúčastnily ředitelky ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ a MŠ Ketkovice a MŠ Duha Oslavany.

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci jsme návštěvu norské školy odkládali téměř rok, nakonec jsme se rozhodli odcestovat. Nemohli jsme zvolit lepší termín, končící léto se s námi loučilo příjemnými letními teplotami i v této severské zemi.

Přímý let Praha – Oslo, ubytování v centru hlavního města Oslo a program nabitý tak, že by den měl mít 36 hodin, abychom si vše prohlédli, načerpali zkušenosti a vstřebali nové prožitky.

Hlavním cílem naší výpravy bylo porovnání českého a norského školství, protože citelný rozdíl byl patrný již z videokonferencí, které pravidelně probíhaly online po celý školní rok 2020/2021.

A skutečnost přímo v reálném prostředí byla překvapivá a pro nás velmi inspirující. Školský systém je v každé zemi jiný, proto jsme shledávali rozdíly na každém kroku.

V Oslo jsme navštívili naši partnerskou školu – Základní školu Stabekk skole, která je rozdělena do dvou budov – 1. stupeň a 2. stupeň. V každé třídě je asi 20 žáků, pedagog, asistent pedagoga a vyučování začíná v 8.30 hod. Pokud je příznivé počasí, což neznamená, že je sychravo a nevlídno, i to je pro Nory příznivé počasí, co nejvíce výuky tráví učitelé se žáky ve venkovním areálu školy. Tento prostor je rozlehlý a děti zde mají rozmanité možnosti ke smysluplnému vyžití nejen o přestávkách, ale i během výuky. Tyto venkovní aktivity jsou zde velmi podporovány.

Žáci nemají školní sešity, pracují s tablety, které využívají po celou dobu výuky. Nemají psací potřeby, píší dotykovým perem na obrazovku a pouze hůlkovým písmem. Třídy jsou příjemné, ale pro nás lehce neosobní. Výzdobu učeben a chodeb, která na první pohled zaujme českého rodiče, tady nenajdete. Převládá v nich barva šedá a hnědá, sem tam zahlédnete dětské výtvory a obrázky. Preferují jednoduchost a čisté linie.

Školní jídelnu ve škole také nenajdete, norské děti si nosí svoje jídlo z domu s sebou a využívají společné prostory k ohřevu a konzumaci svačin a obědů.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, respektu k druhým, absolutní toleranci k dětem jiných národností, se kterými jsou v každodenním kontaktu.

Mateřským jazykem je norština a angličtina. Plynule komunikují i přemýšlejí oběma jazyky. Bez zaváhání.

Partnerská škola je moderní a pro nás rozhodně inspirativní, všechny prostory jsou účelně využity k maximálnímu komfortu žáků a pedagogů. Zaujala nás i rozlehlá knihovna, tělocvična a společenský sál, které jsou součástí školních budov.

Za zmínku stojí i vztahová linie učitelé, žáci a rodiče. V tomto řetězci zde panuje neskutečná symbióza. Všechny tři složky tvoří velmi významnou a neoddělitelnou součást školského systému. Vzájemně se doplňují, podporují, respektují a velmi tím obohacují školní prostředí, což je znát na každém kroku.

Návštěva školy nám také ukázala jiné možností výuky, načerpali jsme zkušenosti, které určitě zakomponujeme do naší praxe.

Další den jsme měli možnost navštívit českou ambasádu a setkat se s českým velvyslancem. Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Norském království a v Islandské republice je JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D., velmi příjemný rodák z Uherského Hradiště. Rozhovor byl zaměřen nejen na vzdělání, ale dotkli jsme se i pracovní náplně velvyslance, témat z oblasti kultury, předvolebních kampaní a možnosti další spolupráce s jinými subjekty. Samozřejmě veškerá komunikace byla vedena na podkladu česko – norských vztahů.

NÁVŠTĚVA NA VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OSLO

Zbytek našeho pobytu v norském hlavním městě jsme věnovali poznávání zajímavých míst.

Na Oslo je skvělé to, že jej můžete celkem snadno prozkoumat pěšky anebo na kole. K těm největším kulturním památkám a atrakcím Osla (i celého Norska), které jsme navštívili, patří Norská opera a balet, Národní divadlo, Národní muzeum umění, architektury a designu, norský parlament Stortinget, kde se udělují Nobelovy ceny, a nejdůležitější kostel v celém Norsku – Katedrála města Oslo.

NOBEL PEACE CENTER

Jednou z největších zdejších památek je bezesporu ohromná radnice města Osla. Budova je postavena z červených cihel, má dvě věže a věžní hodiny s půvabnou zvonkohrou.

RADNICE OSLO

Putování po památkách jsme zakončili Královským palácem, jejž obklopuje krásný park na samém konci rušné třídy Karl Johans gate. Palác však není zpřístupněn veřejnosti, sídlí zde totiž královská rodina.

PARK KRÁLOVSKÉHO PALÁCE V OSLO

Poslední navštívenou destinací v Oslo byl Holmenkollen, oblíbená lyžařská oblast se slavným skokanským můstkem a běžkařskými tratěmi v okolí.

LYŽAŘSKÝ AREÁL HOLMENKOLLEN S MAMUTÍM MŮSTKEM

Domů jsme se po čtyřech dnech vraceli nejen se spoustou zážitků dosud nenavštívené severské země, ale s vidinou toho, že zde nejsme naposledy. V rámci projektu se takové návštěvy pro obě dvě zúčastněné strany budou organizovat celkem osmkrát. Nás čekají ještě tři, norské pedagogy čtyři. Na jejich návštěvu v našich školách a školkách se budeme těšit v podzimních měsících tohoto roku, samozřejmě pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet příznivě.

Lenka Vokurková