V letošním školním roce budou žáci 4. třídy v rámci tělesné výchovy absolvovat plaveckou výuku v bazénu sportovního areálu v Nové Vsi.
Plavecká výuka je rozdělena do 10 dvouhodinových lekcí, během kterých se děti seznámí se správným dýcháním, plaveckými styly, potápěním a skoky do vody. Žáci používají při výuce nejrůznější pomůcky – míčky, podložky, desky, které jim dávají pocit jistoty ve vodě. Zdokonalují se v plavání i formou různých her a soutěžích.
Po úspěšném ukončení plavecké výuky získají všichni mokré vysvědčení.