První říjnový den se žáci 4. třídy vypravili na výuku dopravní výchovy do Oslavan. Výuka byla rozdělena na dvě části. V té první se děti nejprve seznámily s teoretickými základy, ověřily si své znalosti a naučily se poznávat dopravní značky. Nacvičily si, jak se správně chovat v dopravním provozu a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích. Zopakovaly si také povinnou výbavu kola.
Teoretické znalosti si potom děti otestovaly formou hry na dopravním hřišti. První skupina si půjčila jízdní kola a trénovala jízdu podle dopravních značek. Žáci projížděli klasickými křižovatkami, kruhovým objezdem a křižovatkou řízenou semaforem. Nechyběl tu ani vlakový přejezd, s blikajícími signalizačními světly.
Druhá skupina mezitím trénovala jízdu zručnosti. Žáci jezdili mezi kuželi nebo za jízdy přenášeli kuželku z místa na místo. Zvládli i závod o nejpomalejší jízdu na vyznačené dráze. Poté se obě skupiny prostřídaly.
Celé dopoledne si děti moc užily a už se těší na jaro, kdy si do Oslavan pojedeme pro „Průkazy cyklisty“.