Pondělí 21. a úterý 22. září jsme strávili v SVČ v Ivančicích, kde jsme absolvovali náš adaptační pobyt. Oba dva dny s námi strávil Tomáš ze SVČ, který pro nás připravil plno zábavy. Našim cílem bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu. Vše začalo hrou se jmény – takže jsme se dozvěděli, že mezi sebou máme Luxusní Lucku nebo Mocného Michala. Poté následovala hra na reportéry.  Po obědě jsme vyrazili ven a pokračovalo seznamování. Závěr pondělí jsme strávili v týmové práci, vymýšleli jsme, jak zachránit vajíčko před rozbitím, když ho vyhodíme z 1. poschodí.

Druhý den jsme začali zkouškou našich nápadů. Z okna létala vajíčka na balóncích či různých padácích. Před obědem jsme ještě stihli hru Dotykačka, kde jsme se museli dotknout pouze určitou částí těla.

A závěr našeho pobytu? Ten jsme zakončili obědem. Opravdu luxusním. Však se podívejte…

Názory žáků:

Adapťák se mi líbil a chutnalo mi jídlo.

(Vojta Č.)

Škoda, že jsme tam nespali.

(Kiki)

Líbilo se mi to 8/10.

(Robin)