Ve čtvrtek 9. září se žáci osmých a sedmých ročníků společně vypravili na divadelní představení do Mahenova divadla. Zde jsme zhlédli poutavou pohádku Lucerna z spisovatele a dramatika Aloise Jiráska.

Autor nás zavedl nejprve do mlýna, kde žije hrdý, svobodný mlynář se svými rodiči a sirotkem Haničkou. V této době přijíždí na zámek kněžna, která si vyžádá, aby ji mlynář doprovodil k zámečku v hustém lese, neboť to je jeho jediná povinnost vůči panstvu. I když nerad, poslechne a odchází. Zlý a hamižný správce využije nepřítomnosti mlynáře a chce si Haničku odvést na zámek, aby mu sloužila. Naštěstí Hanička utíká pryč a schová se ve staré lípě. Zde na ni čeká vodník Michal, kterému se také líbí. Když se mlynář Libor dozví o všech nekalých úmyslech ohledně Haničky, rozzlobí se a kněžnu obviní, že jej schválně vylákala z mlýna pryč. Kněžna se nermoutí, ale naopak pozná, že mlynář je čistého srdce. Rozbije Lucernu, která v sobě nesla onu povinnost, zakáže skácet lípu a vše se v dobré obrátí.

Po velmi dlouhé době jsme mohli hodiny českého jazyka podpořit silným, kulturním zážitkem, kterým včerejší představení bylo. Zájem žáků o divadlo byl ohromný, poptávka o mnoho převyšovala nabídku. Nezbývá nám než doufat, že covid je za námi, a těšit se na další exkurze, akce, výlety,…