V pondělí 6. září vyrazila třída 6.B na adaptační pobyt do SVČ v Ivančicích. Našim cílem bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu. Nejprve jsme hráli hru na poznávání našich jmen, abychom se všichni navzájem poznali. Po svačině jsme vyrazili ven, kde jsme zkoušeli hry na spolupráci – házení míčku se jmény, protahování obručí, přesouvání po kobercích, zjišťování vlastností našich spolužáků. Pak jsme dostali výborný oběd a vrhli jsme se na další hry, které po nás vyžadovali velkou spolupráci. Některým se to dařilo lépe, jiným hůře. Každopádně zábavy bylo dost.

Další den jsme po cestě potkali „světlušky“ z naší školy, které prodávali různé předměty, výtěžek z této sbírky půjde na pomoc nevidomým. Nakupování nás trošku zdrželo, ale vše jsme dohnali. Zahráli jsme si opět hru, ale tentokrát byla o tom, jak jsme se zatím poznali. Dále jsme hráli hru s vajíčkem, která se všem náramně povedla. Náš pobyt na SVČ jsme zakončili krátkým fotbálkem.

Myslím, že se mnou budou všichni souhlasit, když řeknu, že se nám seznamování moc všem líbilo.

M. Lenertová, třídní učitelka