Dějepisný projekt 6. ročníku

V 6. třídě je úvodním tématem učiva dějepisu pravěk. Toto období je pro žáky obvykle zajímavé a poskytuje možnost zpracovat a shrnout nové poznatky v projektovém vyučování. Na úvod jsme se vypravili do Anthroposu, kde žáci samostatně sledovali cestu pravěkého člověka. Pak se vydali s kamarády, s rodiči nebo prarodiči do přírody. Sbírali materiály potřebné na praktické plnění úkolů. V pátek 5. listopadu jsme se sešli ve třídě a pustili se do práce. Nejprve jsme se rozdělili na tlupy, ty pak zasedly kolem ohňů a odhlasovaly si název, každý si vybral své vlastní pravěké jméno a na závěr si všichni vytvořili svůj „bojový pokřik“. Po krátkém představení se tlupy pustily do výroby pravěkých nástrojů, členové vytvářeli zbraně, nástroje, malovali jeskynní malby, tvořili nádoby z hlíny, amulety a někteří se pustili i do stavby pravěkých příbytků. Žáci byli sice při projektu trošku halasnější než při běžné školní práci, ale závěrečná prezentace společné činnosti všechny nedostatky smazala a měli jsme radost ze společně předvedené výstavky výrobků. Celý projekt jsme ukončili závěrečným bojovým pokřikem a potleskem pro všechny právoplatné členy tlupy, kterým se práce podařila. Sami můžete posoudit podle fotodokumentace a zaujatých tváří žáků 6. třídy.

R. Blažková