Naši žáci navštívili dne 28. 2. informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Učivo jaderné fyziky není jednoduché, proto pořádáme pro žáky naší školy pravidelné exkurze do Dukovan. Díky ní mají žáci možnost propojit teoretické znalosti z fyziky s praktickým zážitkem z naší nejstarší jaderné elektrárny. Letošního ročníku se zúčastnilo 26 žáků 9. ročníku. Necelých 20 km dlouhou cestu jsme zvládli během pár minut. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvěděly informaci o historii elektrárny, základní princip řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu dalšího ze života dukovanské elektrárny. V unikátní mlžné komoře jsme mohli pozorovat stopy, které zanechává přirozené záření v našem okolí. Výklad nám vedli zkušení lektoři, kteří se nezalekli ani všetečných dotazů děti. Věřím, že návštěvou tohoto unikátního zařízení získali žáci představu o složitých pochodech, které v jaderné elektrárně probíhají.

Mgr. Pavel Procházka