Ve čtvrtek 19. prosince vyrazili žáci 9. ročníků na exkurzi do Kostnice u sv. Jakuba. Brněnská kostnice se nachází pod Jakubským náměstím, z větší části přímo pod kostelem svatého Jakuba. V minulosti se na tomto místě nacházel hřbitov, z kapacitních důvodů však vznikla kostnice. Do této kostnice byly také přeneseny ostatky zesnulých ze zrušeného hřbitova na brněnském Petrově. Když byl hřbitov koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavřena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla až v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. Podle Aleše Svobody, „objevitele“ kostnice, se v ní nachází až 50 tisíc
kosterních pozůstatků. Po pařížských katakombách je tak druhou největší kostnicí v Evropě.
Po skončení exkurze jsme zavítali na náměstí Svobody nasát vánoční atmosféry a dokoupit poslední dárky!