Dne 10. 12. 2019 se 3 vybraní žáci naší školy zúčastnili 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2019/2020. První kolo probíhalo na jednotlivých školách a zúčastnilo se ho celkem 2434 žáků z 86 škol. Druhé kolo proběhlo na SPŠ chemické v Brně a sešlo se tu 230 žáků z 83 škol v Jihomoravském kraji.

Žáci museli prokázat své znalosti z oblasti chemie v hodinu a půl dlouhém testu, který absolvovali bez periodických tabulek, pouze s kalkulačkami a psacími potřebami. Jejich odměnou byl následný bohatý program, který si pro ně byl pečlivě připraven.

Žáci mohli zhlédnout ukázku protichemických ochranných prvků Armády ČR, následovaly zábavné chemické pokusy, které opravdu pobavily. Následně měli možnost projít jednotlivé druhy chemických laboratoří a seznámit se s moderními přístroji a technikou, pomocí interaktivních modelů se seznámili s principem čistírny odpadních vod nebo pivovaru a shlédli zajímavé pokusy z biologie, biochemie a mikrobiologie.

Na závěr akce všichni žáci, kteří mají v plánu studovat na chemické škole, zhodnotili, že jsou unavení, ale plní zajímavých informací.