V čase předvánočním si žáci naší školy procvičují svou angličtinu díky divadelnímu představení, které již tradičně navštěvujeme. Letos jsme odlétli do říše fantasy, neboť žáci brněnského gymnázia si připravili inscenaci románu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti od amerického spisovatele Ransoma Riggse. Stejně jako je úchvatná kniha, stejně jako je úchvatný film, tak úchvatné bylo i celé představení. Velkou výhodou tohoto divadla je, že na začátku je žákům nastíněn děj v češtině a následuje i stručné seznámení s nejpoužívanějšími slovíčky. Dnes žákům bylo představeno jen jedno slovíčko – hollows (synonymum k monster). Kdo jsou vlastně podivné děti? Jsou to děti jako každé jiné, jen mají nějaké nadpřirozené vlastnosti – ovládají počasí, jsou neviditelní, mají obrovskou sílu, předpovídají budoucnost,…. A protože se od ostatních liší, lidé se jich bojí. I když se většina děje odehrává v roce 1940, i v dnešní době by na ně bylo pohlíženo stejně. Každý, kdo se nějakým způsobem liší, je často vytlačen na okraj společnosti. Tyto děti se společně s jejich opatrovnicí – slečnou Peregrinovou – živí předváděním kousků v cirkuse, ale jen do té doby, než se znelíbí hollows, kteří jim chtějí ukrást jejich úžasné dovednosti. A tak se musí skrývat v časové smyčce.

Po příjemně strávené hodině jsme se vydali směrem k náměstí Svobody, kde na nás dýchlo pravé kouzlo Vánoc s velkým množstvím stánků, které nabízejí vše od jídla, nápojů, drobných dárečků, vánočních ozdob i zimních doplňků. Žáci pátých ročníků se vydali nazpět do Ivančic autobusem, starší šesťáci vlakem. Všechny žáky moc chválím, protože se chovali prostě na jedničku.