V prvních dvou listopadových týdnech se naši žáci zapojili do soutěže s názvem Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného žáka se zájmem o svět technologií. Seznamuje žáky s informatickými otázkami a problémy a s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače. V naší škole soutěžili vybraní žáci 4. -9. ročníku. Celkem se zapojilo 174 žáků. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Cílem soutěže je ulovení pomyslného bobříka. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 150 bodů (tedy polovinu maximálního zisku). U kategorie Mini je méně otázek. Proto je startovní počet 48 bodů, maximální počet bodů je 192. Úspěšný řešitel potřebuje získat 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku). Úspěšní řešitelé získají diplom za úspěšné splnění této soutěže.