Experimentuj, zkoušej a poznávej hrou!  24. 10. si žáci sedmých tříd naší školy na vlastní kůži vyzkoušeli fyzikální zákony, zaexperimentovali si s fyzikou a stali se na chvíli v Technické herně Technického muzea v Brně vědci. Porovnali sílu potřebnou pro zvednutí stejného pytle pomocí pevné kladky, volné kladky a kladkostroje, vyzkoušeli si odraz světla v zrcadlové komoře nebo si zapojili elektrické obvody. Jsme rádi, že si zde děti mohly vyzkoušet mnoho experimentů. Prohlídka pokračovala dále do spodních pater, kde se děti dozvěděly historii automobilismu v našem regionu. Otázky v jakém autě jezdila císařská rodina, byla Morava zemí autům zaslíbenou, či v čem jezdili chatařit prarodiče jsou pro naše sedmáky již zodpovězeny.

Naší další zastávkou bylo Planetárium Brno na Kraví hoře, kde jsme pomocí moderní projekční techniky cestovali Sluneční soustavou. Zaletěli jsme si na Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé dosud přistáli. Naše výprava pokračovala přes Mars ke čtyřem plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Děti s úžasem pozorovaly do detailů zpracované planety. Prolétli jsme také kolem kometárního jádra na okraji Sluneční soustavy. Průzkum vesmíru byl pro nás fascinující. Součástí naší cesty byla i komentovaná prohlídka hvězdné oblohy.

Po nezbytném nákupu suvenýrů jsme vyrazili zpět do Ivančic. Už se zase těšíme na další výpravu za poznáním.