Po prvním týdnu ve škole vyrazili žáci 6. A na dvoudenní adaptační pobyt do Čučic. Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za podstatné, aby spolu byli spolužáci schopni komunikovat ve třídě jako celku napříč dílčími kamarádskými skupinami a přes odlišnosti v zájmech a názorech dokázali překročit hranice svého „já“ a naučili se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek.

Přijeli jsme v pondělí dopoledne a po rychlém ubytování a seznámení s budovou a zahradou bývalé fary jsme ještě před obědem vyzkoušeli první aktivity na vzájemné seznámení. Po obědě jsme pokračovali, a protože nám počasí úplně nepřálo, tak se část aktivit odehrávala uvnitř. Ale to nám zase tolik nevadilo. V úterý dopoledne jsme ještě stihli nějaké hry, které prověřily nejen naše schopnosti, ale i fyzickou kondici. Dva dny v Čučicích utekly jako voda, bylo to moc fajn, za což musíme poděkovat i Ondrovi a Petře ze SVČ.