Tak jako tradičně, vyrazila i letos ve čtvrtek 5. září třída 8. B na adaptační pobyt do rekreačního areálu Skřipina. Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za podstatné, aby spolu byli spolužáci schopni komunikovat ve třídě jako celku napříč dílčími kamarádskými skupinami a přes odlišnosti v zájmech a názorech dokázali překročit hranice svého „já“ a naučili se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek.

Skřípina je menší letní tábor zasazený do údolí řeky Oslavy.  Hned jak jsme přijeli do námi známého prostředí, začali jsme hrát hry. Počasí nám přálo po celou dobu našeho pobytu, a tak jsme byli stále venku. Stihli jsme různé hry na pohyb i přemýšlení, stavění hráze v řece, fotbal i dvě noční hry. Můžu za všechny říci, že se nám tam všem moc líbilo a moc jsme se nasmáli. Bylo to moc fajn.

M. Lenertová