Dne 6. 2. jsme si zimní odpolední čas zpříjemnili poslechem básní, které si pro nás připravili vítězové třídních kol. Soutěže se účastnilo celkem 27 žáků. Děti byly rozděleny dle věku do třech kategorií. První kategorie patřila našim prvňáčkům, ve druhé kategorii recitovaly děti z druhých a třetích tříd a poslední kategorie byla určena žákům čtvrtých a pátých tříd.
Obecenstvo se zaposlouchalo do pestré škály veršů. Některé byly humorné, jiné nás motivovaly k zamyšlení. To vše také poslouchala porota, která nakonec neměla jednoduchý úkol. Soutěžící měli připraveny pěkné básně a recitovali s nadšením.
Všem interpretům děkujeme za jejich přípravu, čas a hlavně odvahu předstoupit před publikum.

I. kategorie:
1. místo: Daneček V.
2. místo: Zuzanka M.
3. místo: Valinka P.
II. kategorie
1. místo: Filípek H.
2. místo: Gábinka V.
3. místo: Kristýnka N.
III. kategorie:
1. místo: Elizabeta H.
2. místo: Adam P.
3. místo: Adriana B.

Výkony recitátorů odměnila porota maličkostmi. Děti na prvních místech obdržely knihy se zajímavým obsahem, který mohou využít v hodinách přírodovědy a vlastivědy, či příjemně strávit volnou chvilku.
Okresní kolo se bude konat 19. 3. 2019 v kině Réna. Postupujícími žáky jsou vždy první dva z každé věkové kategorie.