Informace

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 zde.


---------

Souboj čtenářů

V pondělí 16. dubna se žáci 6. B zúčastnili celorepublikové soutěže Souboj čtenářů. Soutěžící museli prokázat nemalé úsilí i dovednosti ve čtení, pochopení textu, kolektivní spolupráci a kooperaci ve zvládání zátěžových situací. Celkem se zapojilo 105 škol, a naše škola se umístila na 12. místě!

Moc gratulujeme!


---------

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno
na pondělí 30. dubna a 7. května 2018
z organizačních důvodů.


---------

Sbírka hraček a společenských her

Děkujeme všem, kteří přinesli byť jedinou hračku či jakoukoli hru, a zapojili se do sbírky Nadačního fondu Veroniky Kašákové. Všechny věci pomohou vykouzlit úsměv na tvářích dětí v dětských domovech.

Moc děkujeme!


---------

Vyhodnocení sběru pomerančové kůry

V měsících listopad až březen probíhal ve škole sběr pomerančové kůry.
V letošním roce se nám ve sběru velice dařilo.

Nejlepší sběrači na I. stupni:
1. místo Lukáš Jarolím ze 4. třídy – 9,26 kg
2. místo Kristýna Zahradníčková z 5. A – 5,64 kg
3. místo Nela Rausová z 5. B – 4,54 kg

Nejlepší sběrači na II. stupni:
1. místo Tomáš Vyskočil z 8. B – 12,40 kg
2. místo Vanessa Novotná ze 6. B – 5,10 kg
3. místo Aneta Rosa de Pauli ze 6. B – 4,80 kg

Všem sběračům děkujeme za pomoc a vítězům gratulujeme!


---------

Den řemesel


---------

Informace


---------

Partnerství s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

ZŠ V. Menšíka Ivančice je jednou z partnerských škol Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu zaměřeného na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Mimo profesního rozvoje pedagogů školy je součástí projektu i odborná analýza strategických vzdělávacích dokumentů školy, mj. školního vzdělávacího programu.


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na duben 2018 je ke stažení zde.---------