V pondělí 27. 6. jsme nasedli před Besedním domem do autobusu a vyrazili směrem na Moravský kras. Vypadalo to, že počasí nám nebude přát. Nakonec se však umoudřilo. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme v pořádku dorazili. Pěšky jsme se vydali ke Skalnímu mlýnu, kde bylo první zastavení. Děti se nasvačily, nakoupily si první dárky a netrpělivě čekaly na začátek prohlídky punkevní jeskyně. Prohlídka jeskyně všechny zaujala a došlo i na plavbu loďkou. Při projížďce jeskyněmi jsme seděli tiše jako pěny a pozorně poslouchali zajímavý výklad kormidelníka. Plavba byla přerušena prohlídkou Masarykova dómu. Cesta pohádkovou chodbou ukončila naši návštěvu podzemí.

Z jeskyně vedly naše kroky na lanovku. Po skupinkách nás vyvezla na horní můstek. Hlubokou propast Macocha jsme si prohlédli z obou můstků a náš výlet jsme zakončili na přilehlé naučné stezce.

Cestu autobusem nám pan řidič zpříjemnil pěknou pohádkou V hlavě. Spokojeni, plni zážitků a nakoupených suvenýrů jsme se vrátili šťastně domů.