První červnový týden byli žáci obou našich prvních tříd pasováni na čtenáře. Tento skoro rituál je určen všem žákům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářských dovedností. Akce se konala v knihovně. Nejdříve si děti prohlédly celé oddělení pro dětské čtenáře, dozvěděly se, že knihy jsou rozděleny nejen podle abecedy, ale i podle žánrů. Po prohlídce už paní knihovnice předala všem prvňáčkům osvědčení, malý dárek a také průkazku do knihovny, která umožní dětem navštěvovat knihovnu zdarma i během 2. třídy. Děti si v tento již mohly vypůjčit svou první knihu.

Čtení se významně podílí na všestranném rozvoji osobnosti a tvorbě bohaté slovní zásoby, která je pro život důležitá. Z návštěvy knihovny a samotného pasování byli všichni nadšeni, a proto doufáme, že jim to dlouho vydrží a o prázdninách si něco hezkého přečtou.

Vacková, Šimková