„Neznalost zákona neomlouvá.“

A to by měli vědět i žáci základní školy, neboť od 15 let se stávají trestně zodpovědnými. V osobnostní a sociální výchově v 9. třídě jsme tedy tomuto tématu věnovali besedu s panem advokátem JUDr. Živělou. Žáci se seznámili s mnoha právními tématy – sociální sítě a internet, autorská práva, věkové hranice trestní odpovědnosti a další. Pan advokát přišel v taláru a velmi dobře připraven, z rukávu sypal jednu poučnou a vtipnou historku za druhou. Dvě hodiny besedy se zdály krátké na mnohé dotazy, které žáci mohli v závěru anonymně předat právníkovi a ihned se dověděli i odpověď. Dotazy byly pestré a mnohé z nich zaujaly svým přemýšlivým přístupem žáků k právní problematice. Na všechny dotazy pan advokát ochotně odpověděl a se žáky rozloučil i nabídkou možné právní pomoci, pokud by ji někdo v budoucnu potřeboval. I když současně všem žákům popřál, aby se s právníky setkali pouze v nejnutnějších případech, tedy aby žili tak, aby v budoucnu nemuseli právní ochranu nikdy vyhledat.

Renata Blažková a žáci 9. tř.

„Beseda s panem advokátem JUDr. Živělou mě doslova nadchla, jeho chování a vyjadřování bylo velice příjemné a jeho příběhy a historky ze soudů velice naučné a taky zábavné. Domnívám se, že tato beseda probíhala velice poklidně, na pana doktora jsme jako třída celku dobře zapůsobili. Dokázal nás poučit o tom, co se může a co zase ne. Dle mého názoru byla tato beseda jedna z nejlepších, co jsme kdy měli.“

Kryštof

„Pan advokát nám vyprávěl o právu, ale vzal to velmi vtipnou formou. Nejlepší byly jeho historky od soudu, např. jak medvěd ukradl motorku a jel na ní…“. Velmi jsem se z besedy poučil. Myslím, že to byla naše nejlepší beseda.“

Ondřej

„Beseda byla velice zajímavá a i vtipná. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých poznatků o právu. Seznámili jsme se i s budovou justičního paláce v Brně.“

Katka

„Nejvíce se mi líbila příhoda o Kájínkovi, který se dostal z vězení tak, že přeřezával mříže diamantovou strunou vždycky v době, kdy vězeňský orchestr měl hudební zkoušky.“

Dominik

„Myslela jsem si, že to bude nudná přednáška, ale mile mě to překvapilo. Bylo to poučné, sem tam prohozený nějaký ten žertík. Byla jsem ráda, že jsme mohli klást anonymní otázky, na všechny nám pak pan advokát odpověděl.“

Blanka

„Beseda s JUDr. Živělou se mi moc líbila, bylo to osvěžující a skvěle prezentované, vtipně zpestřil důležité informace, které nám chtěl předat.“

Terka

„Beseda byla super, zatím asi nejlepší, co jsem zažil. Bavilo mě, jak celý výklad prokládal různými vtipnými příhodami.“

Zdeněk