Žijeme v době digitálních technologií, které nám velmi ulehčují práci, zpestřují život, ale dokáží také mnohdy pěkně ublížit. Ne přímo, ale v rukou některých osob se mohou stát nástrojem zesměšňování, ponižování, vydírání a psychického týrání. A to je kyberšikana – ubližování, ztrapňování, ohrožování, obtěžování pomocí internetu, mobilních telefonů či jiných komunikačních technologií.

Žáci 6. a 8. tříd se ve středu 30. května zúčastnili besedy s lektory projektu E-Bezpečí o nebezpečných jevech spojených s používáním internetu a mobilních telefonů. Pomocí prezentace a poutavého výkladu doplněného videoukázkami si žáci uvědomovali, jaká nebezpečí je mohou potkat. Hlavním bodem přednášky bylo, jak se bránit a chránit před takovým nebezpečím.  Snad si žáci z besedy odnesli cenné rady a budou v budoucnu k internetu přistupovat zodpovědně.

Mgr. Zdeňka Adamová

Více o projektu   www.e-bezpeci.cz