V listopadu probíhá na 2. st ZŠ V. Menšíka mnoho různých soutěží, mezi nimi má své pevné místo i Dějepisná olympiáda. Letos se koná již 49. ročník této soutěže s tematickým zaměřením „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Žáci se setkali s úkoly z 1. světové války, z událostí souvisejících se vznikem Československa, zabývali se problematikou legií, a také kulturou, vědou a uměním za 1. republiky. Maximální počet bodů 65 byl obsažen v 17 úkolech. Mezi úspěšné řešitele patřili všichni ti, kteří dosáhli alespoň 60% požadovaných bodů. Ne vždy se to podařilo, ale každému z 18 řešitelů patří ocenění za zájem o historii, za odvahu srovnat své znalosti se  svými spolužáky z 9. tříd.   

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  – DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

1. Matěj B.  9. A 50,00 77%
2. Michaela T. 9. B 49,50 76 %
3. Terezie S. 9. B 48,50 75 %
4. Radim J. 9. B 48,00 74%
5. Tereza L. 9. B 47,50 73%
6. Adam L. 9. B 47,00 72%
7. Jarmila J. 9. B 46,00     71%
7. Vojtěch Š. 9. C 46,00 71%
9. Ondřej A. 9. B 45,00 69%

10. – 18. místo (účastníci seřazeni podle abecedy, ne podle výsledků)

Klára D. 9. B  54%, Adéla K. 9. B  63%, Daniela L.  9. B  63%, Daniel M. 9. A  66%, Adéla M. 9. B  53%, Patrik N. 9. C  49%, Simona N. 9. A  35%, Tomáš Ř. 9. C  43%, Michal Ž. 9. C  34%. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za hojnou účast ve školním kole.

Do okresního kola byli nominováni: Matěj B., Michaela T. a Terezie S.

Okresní kolo se koná 16. ledna 2020 v Gymnáziu v Tišnově.