Ve dnech 12. a 13. listopadu probíhala výuka ruského jazyka žáků 7., 8. a 9. tříd netradičně. Do hodin za námi přišli rusky mluvící studentka a student, kteří si s námi povídali, hráli hry, dávali nám různé kvízy a navzájem jsme se učili ruská a česká přirovnání a přísloví. Naučili jsme se nová slovíčka a výslovnost, zjistili jsme, že některá slovíčka se v rusky mluvících zemích používají v jiných významech a s trochou ostychu jsme se postupně i rozmluvili.
Bylo docela zajímavé sledovat, že po chvilce žáci poznali, že opravdu studentům rozumí
a nemusí se stydět mluvit.
Studentům děkujeme za ochotu přijít za námi do školy a více nám přiblížit náš druhý cizí jazyk.            

Mgr. J. Štorková