Menšík hledá talent, tak zní název soutěže, v níž žáci naší školy mohou předvést své nadání, které zůstává během vyučování často skryto. Celé klání započaly dvě nesoutěžní vystoupení žáků 6. B, Radek nám zahrál na trubku a Nela rozezvonila své housle skladbou Handela – Bourreé. Poté stoupla hladina nervozity ve třídě. Jako první nám Majda a Anetka z 6. B zazpívaly písničku z pohádky Vaiana Co je tam dál?, 7. A zastoupil Matyáš s vlastním kytarovým doprovodem, zvolil si píseň Když nemůžeš, tak přidej víc od skupiny Mirai. Každá osmička měla svou zástupkyni – všechny tři dívky si vybraly zahraniční písně, Amálka a Katka v angličtině, Pavlína slovenský song Spomal od Kataríny Knechtové, jako poslední vystoupil Tomáš z 9. B, ten nás zavedl až do vzdálené Středozemě společně s písní Eda Sheerena I see fire.
Po těžkém rozhodování se na 1. místě umístil Matyáš, 2. místo obsadily Majda a Anetka s písní o konci světa a na bronzový stupínek vystoupila Kačka z 8. C.
Nejen výhercům, ale i všem ostatním patří velký obdiv za překonání studu a plného nasazení před svými spolužáky!