VÍTEJTE NA STRÁNCE BUDOUCÍCH ŠESŤÁKŮ!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1. ZÁŘÍ 2021 V 9.00.

Co si do šesté třídy připravit?

 

Pomůcky na příští školní rok

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)

Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)
Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou

Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů) + průsvitka

Zeměpis:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 440 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě

Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)
1 x nelinkovaný sešit A5 (40 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 564) (60 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti
1 x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Informatika

1 x linkovaný sešit A5

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), Nutná!! obuv do haly – nesmí mít podrážku, která dělá černé (barevné) čáry!!!

 

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)
PS do anglického jazyka        
PS do dějepisu                         
PS do fyziky                
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku                
Čtenářský deník                     

Vybíráme:
500 Kč pracovní sešity (ceny jsou dle loňského roku)
80 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
50 Kč na kopírování

Celkem:  630,- Kč

Adaptační pobyt

Termín:
8-9.9.2021 
Místo:
SVČ Ivančice, Zemědělská 2
Realizátor:
Středisko volného času Ivančice
Program:
1. den: 9.00-17.00 hod, 12.30-13.30 hod. oběd
2. den: 9.00-13.00 hod.
S sebou:
svačinu, pití, oblečení a obuv na pobyt venku, přezůvky do místnosti
Poplatek:
370,- Kč (program, oběd, pedagogický dozor)

Cíle programu:

 • stmelení nově vznikajícího kolektivu
 • seznámení se mezi sebou
 • práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí
 • navození přátelské atmosféry
 • vzájemná spolupráce
 • odhalení schopností jedince i skupiny

Pomůcky na příští školní rok

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)

Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)
2 x nelinkovaný sešit A5
Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou

Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů) + průsvitka

Zeměpis:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 440 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě

Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)
1 x nelinkovaný sešit A5 (40 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 564) (60 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti:
1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

 

Informatika

1 x linkovaný sešit A5

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), Nutná!! obuv do haly – nesmí mít podrážku, která dělá černé (barevné) čáry!!!

 

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)
PS do anglického jazyka        
PS do dějepisu                         
PS do fyziky                
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku                
Čtenářský deník                     

Vybíráme:
500 Kč pracovní sešity (ceny jsou dle loňského roku)
80 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
50 Kč na kopírování

Celkem:  630,- Kč

Adaptační pobyt 6. B

Termín:
6-7.9.2021 
Místo:
SVČ Ivančice, Zemědělská 2
Realizátor:
Středisko volného času Ivančice
Program:
1. den: 9.00-17.00 hod, 12.30-13.30 hod. oběd
2. den: 9.00-13.00 hod.
S sebou:
svačinu, pití, oblečení a obuv na pobyt venku, přezůvky do místnosti
Poplatek:
370,- Kč (program, oběd, pedagogický dozor)             

Cíle programu:

 • stmelení nově vznikajícího kolektivu
 • seznámení se mezi sebou
 • práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí
 • navození přátelské atmosféry
 • vzájemná spolupráce
 • odhalení schopností jedince i skupiny