Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Základní škola ve spolupráci se SŠ DOS Moravský Krumlov pořádá pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníku technické kroužky. Cílem je také přiblížení nových trendů ve všech oblastech technického vzdělávání žákům základních škol. Do projektu je zapojeno devět základních škol v regionu. Kroužky budou probíhat od 15. února 2021 distanční formou. V případě příznivého vývoje epidemie COVID-19 přejdou do prezenční formy. Žáci si mohou vybrat ze široké nabídky – kroužek robotiky, technického kreslení (TurboCAD), 3D tisk + k dispozici laboratoř pro experimenty. Kroužky jsou zdarma.

Přihlášku najdeš ve svém Edookit

Pavel Procházka