Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

  1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání. Seznam škol najdeš v tištěné publikaci Atlas škol nebo zde https://www.atlasskolstvi.cz
  2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří. Vybrané prezentující školy z burzy SŠ Amos jsou připraveny odpovídat ve školním systému MS Teams. Stačí jen napsat zprávu v týmu AMOS 2020. 
  3. Zajistit si přihlášku na SŠ. Nemusíš mít obavu. Naše škola ti formulář zajistí.
  4. Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
  5. Tvůj rodič, resp. zákonný zástupce, si vyzvedne u třídního učitele zápisový lístek v termínu od 15. – 19. března 2021

Další odkazy