VÍTEJTE NA STRÁNCE BUDOUCÍCH ŠESŤÁKŮ!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1. ZÁŘÍ 2020 V 9.00.

Co si do šesté třídy připravit?

 

Pomůcky na příští školní rok

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)

Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)
Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou

Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů)

Zeměpis:
1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě

Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 564) (60 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Rodinná výchova: 
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti:
1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), nutná!! obuv do haly – nesmí mít černou podrážku!!

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)
PS do anglického jazyka        
PS do dějepisu                         
PS do fyziky                
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku                
Čtenářský deník                     

Vybíráme:
550 Kč pracovní sešity
80 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
50 Kč na kopírování
180 Kč SRPŠ, mladší sourozenec na škole 100 Kč

Celkem:  860,- (780 Kč,-)

Adaptační program 6. A

V záři jedeme na adaptační pobyt, kde se žáci mají možnost vzájemně poznat a naladit se na nový školní rok. Pojedeme do Čučic, do budovy bývalé fary. 6. A pojede ve dnech 3. – 4. září.

Cena adaptačního pobytu je 450 Kč.

Přihláška i platba se provádí přes SVČ Ivančice, které celou akci organizuje.

Termín: 3.-4.9.2020 (dvoudenní program)
Sraz: 9:30 hod. na autobusovém nádraží v Ivančicích
Návrat: 15:08 hod. na autobusové nádraží v Ivančicích
Místo: Čučice
Ubytování: budova bývalé fary – postele (nutný spacák a prostěradlo)
Strava: plná penze (začínáme i končíme obědem), pitný režim
Doprava: linkovým autobusem
Přihlášení: probíhá on-line přes rodinný účet na adrese: https://svcivancice.iddm.cz, po přihlášení obdržíte do rodinného účtu přihlášku, kterou vytiskněte, podepište a kopii odešlete emailem na recepce@svcivancice.cz, originál přihlášky odevzdáte při nástupu k odjezdu
Poplatek: 450,- Kč (ubytování, strava, doprava, program, pedagogický dozor). Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo 934911/0100 (vždy uveďte přidělený variabilní symbol) nejpozději do 28.8.2020.

Důvody, proč se programu účastnit:

 • stmelení nově vznikajícího kolektivu
 • seznámení se mezi sebou
 • práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí
 • navození přátelské atmosféry
 • vzájemná spolupráce
 • odhalení schopností jedince i skupiny

Při nástupu k odjezdu odevzdáte:

 • originál přihlášky
 • řádně vyplněný list účastníka
 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • plná moc k vyzvednutí dítěte (v případě potřeby

Vybavení s sebou: spací pytel, prostěradlo, oděv na spaní, tričko, tepláky, mikinu, sportovní obuv (2x) a teplé oblečení na ven (jsme venku i při horším počasí), přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, šátek na hry, baterku, psací potřeby, 2 roušky v uzavíratelném pytlíku, osobní léky a dobrou náladu 😊

V případě potřeby nás kontaktujte: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

Aktivity SVČ Ivančice se řídí aktuálně platným usnesením vlády ČR  a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Dokumenty:

Pomůcky na příští školní rok

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)

Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)
Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou

Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů)
průsvitka

Zeměpis:
1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě

Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Rodinná výchova: 
1 x linkovaný sešit A5 (č. 524) (20 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti:
1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), nutná!! obuv do haly – nesmí mít černou podrážku!!

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)
PS do anglického jazyka        
PS do dějepisu                         
PS do fyziky                
PS přírodopisu
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku                
Čtenářský deník                     

Vybíráme:
590 Kč pracovní sešity
80 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
50 Kč na kopírování
180 Kč SRPŠ

Celkem:  900,-

Adaptační pobyt 6. B

V záři jedeme na adaptační pobyt, kde se žáci mají možnost vzájemně poznat a naladit se na nový školní rok. Pojedeme do Čučic, do budovy bývalé fary. 6. B pojede ve dnech 7. – 8. září.

Přihláška i platba se provádí přes SVČ Ivančice, které celou akci organizuje.

Termín:

7.-8.9.2020 (dvoudenní program)

Sraz:

9:30 hod. na autobusovém nádraží v Ivančicích

Návrat:

15:08 hod. na autobusové nádraží v Ivančicích

Místo:

Čučice

Ubytování:

budova bývalé fary – postele (nutný spacák a prostěradlo)

Strava:

plná penze (začínáme i končíme obědem), pitný režim

Doprava:

linkovým autobusem

Přihlášení:

probíhá on-line přes rodinný účet na adrese: https://svcivancice.iddm.cz, po přihlášení obdržíte do rodinného účtu přihlášku, kterou vytiskněte, podepište a kopii odešlete emailem na recepce@svcivancice.cz, originál přihlášky odevzdáte při nástupu k odjezdu

Poplatek:

450,- Kč (ubytování, strava, doprava, program, pedagogický dozor). Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo 934911/0100 (vždy uveďte přidělený variabilní symbol) nejpozději do 28.8.2020.

Důvody, proč se programu účastnit:

 • stmelení nově vznikajícího kolektivu
 • seznámení se mezi sebou
 • práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí
 • navození přátelské atmosféry
 • vzájemná spolupráce
 • odhalení schopností jedince i skupiny

Při nástupu k odjezdu odevzdáte:

 • originál přihlášky
 • řádně vyplněný list účastníka
 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • plná moc k vyzvednutí dítěte (v případě potřeby

Vybavení s sebou: spací pytel, prostěradlo, oděv na spaní, tričko, tepláky, mikinu, sportovní obuv (2x) a teplé oblečení na ven (jsme venku i při horším počasí), přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, šátek na hry, baterku, psací potřeby, 2 roušky v uzavíratelném pytlíku, osobní léky a dobrou náladu 😊

V případě potřeby nás kontaktujte: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

Aktivity SVČ Ivančice se řídí aktuálně platným usnesením vlády ČR  a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Dokumenty: