HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!

Jak bude probíhat první školní den?

Prvňáčci budou v úterý 1. 9. 2020 v 9.00 slavnostně přivítáni ředitelkou školy. Poznají své budoucí spolužáky a paní učitelku, která je odvede do jejich třídy. Rádi přivítáme s dětmi i jejich rodiče, ostatní příbuzné a známé. Paní učitelka ráda odpoví na všechny dotazy, které budou děti a rodiče zajímat.

První den budou děti potřebovat aktovku.

 

Jak bude probíhat první školní týden?

První školní týden bude „zvykací”. Ve středu 2. 9. budou děti ve škole 1 hodinu (do 8.45 hod.), ve čtvrtek 3. 9. se budou děti učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod), v pátek  4.  9. půjdou děti do školy na 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod), od pondělí 7. 9. si děti poprvé vyzkouší celý školní den, tj. 4 vyučovací hodiny a budou končit v 11.40 hod. Družina bude během prvního týdne navazovat na konec vyučování 1. třídy.

Co děti dostanou od školy zdarma?

 Učebnice a pracovní sešity Pomůcky do Vv  a PČ
   
Matematika Stíratelnou tabulku + fix
Slabikář Ořezávátko
Písanky Barevné papíry
Živá abeceda Tuhé lepidlo
Písmena a číslice Nůžky
Prvouka Vodové barvy
                                     Štětce
  Pastelky
  Guma
  2 tužky
  sešity

Co ještě musíte dokoupit žáčkovi do 1. třídy?

Desky na písmena, desky na číslice, obaly na sešity a učebnice, zmizík, tvrdou průsvitku
A5 – 2 ks, A4 – 1 ks. Progressa, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek na vodu, ubrus na lavici z PVC, kufřík na pomůcky do Vv a Pč. Toaletní papír 4 ks, 4 ks kuchyňských papírových utěrek a balíček papírových kapesníčků. Cvičební úbor v batůžku, obuv do haly, přezůvky do školy.

Všechny pomůcky dětem podepište.