POZVÁNKA
na  4. setkání pracovní skupiny
Polytechnika projektu

 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu v ORP Ivančice II“
14. 11. 2019 od 12.00 do 14.00 hod.
ZŠ V. Menšíka Ivančice, budova ŠD, Komenského nám. 7

  

Zaměření: Zábavná komunikace aneb využití Mozkohrátek pro podporu a rozvoj technického myšlení
Určeno nejen členům PS Polytechnika, ale i dalším pedagogickým pracovníkům 1. i 2. stupně.

Přihlášení prosím provádějte na adrese  
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice II“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010668

 

Registrační formulář