Ve dnech 12. 11. – 16. 11. proběhne v naší škole 
výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v přírodovědné gramotnosti pro žáky 8. ročníků. 

Podrobné informace předávají třídní učitelé


Konzultační hodiny formou ŽÁK – RODIČ – UČITEL  se konají:

na 1. stupni v úterý 13. listopadu od 15.00 do 18.00 hodin
a na 2. stupni ve čtvrtek 15. listopadu od 15.00 do 18.00 hodin.

Program: 
1. sebehodnocení žáků
2. prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí
3. školní akce v měsících prosinec a leden
4. náměty a dotazy rodičů

Využijte příležitosti zaregistrovat si dobu konzultace u třídní učitelky/učitele.
Registrační formulář naleznete v informacích třídních učitelů