Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Základní škola ve spolupráci se SŠ DOS Moravský Krumlov pořádá pro žáky 8. a 9. ročníku technické kroužky. Cílem je také přiblížení nových trendů ve všech oblastech technického vzdělávání žákům základních škol. Do projektu je zapojeno devět základních škol v regionu. Kroužky budou probíhat od října 2018 v budovách SŠ DOS Moravský Krumlov. Žáci si mohou vybrat ze široké nabídky automechanik/autotronik, truhlář, zpracování kovů (obraběč, zámečník), kovář, 3D tisk robotika, virtuální svařování nebo  TURBOCAD. Kroužky vč. dopravy a svačiny jsou zdarma.

Rozpis termínů 

Kroužky probíhají v každém lichém týdnu ve čtvrtek  v těchto termínech.

 

 

11. 10. 2018 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
25. 10. 2018 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích a přesun k Besednímu domu
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
8. 11. 2018 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
22. 11. 2018 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích; účastníci exkurze Veletrh SŠ Brno mohou počkat u Besedního domu.
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
6. 12. 2018 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
17. 1. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
7. 2. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
28. 2. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
14. 3. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří. 
28. 3. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří.
11. 4. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří.
25. 4. 2019 Sraz: 14.00 budova 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích
Návrat: kolem 16.45 k Besednímu domu v Ivančicích
Prosím všechny účastníky o dochvilnost. Kdo nemá odpolední výuku, počkám u vstupních dveří.

 

Plánované akce

Projektový den: 24. 10. 2019