Program:

1. Zahájení

2. Změny v ŠVP na školní rok 2010/2011 – doplnění

3. Ředitelské volno

4. Různé

5. Závěr

Přítomni:                                         Omluveni:

Mgr. Ilona Šimková
Mgr. Klára Vančurová
Mgr. Lenka Vokurková
JUDr. Jiřina Muchová
Alena Filipová

1. Zahájení

Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila předsedkyně školské rady  ZŠ V. Menšíka Mgr. Ilona Šimková.

2. Změny v ŠVP

Ve školním roce 2010/2011 bude docházet ke změnám v ŠVP. Je vypracován nový ŠVP platný od 1. září 2010, ke kterému nemá školská rada námitek. Dodatek k ŠVP pro školní rok 2010/2011 jednomyslně schválen. ŠVP byl doplněn ona základě doporučení ČŠI.

3. Ředitelské volno

Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v pondělí 27. září 2010.

4. Různé

Příští zasedání školské rady se bude konat v měsíci listopadu 2010.

5. Závěr

Jednání rady bylo ukončeno ve 13.00 hodin.


Zapsala: Mgr. I. Šimková