Požadovaná stránka byla přesunuta do Rodičovského a žákovského portálu!
Pro pokračování je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.
Původní přístupové údaje do staršího systému již neplatí.

Jak získat přístupové údaje?

Uživatelské jméno a heslo do Rodičovského a žákovského portálu Vám předáme elektronicky na e-mailovou adresu. V září školního roku dostanete od třídní učitelky/třídního učitele tzv. Vstupní dotazník. Na základě tohoto dokumentu Vám odešleme e-mail s možností přihlášení do systému.

Pokud nemáte e-mail, ale chcete používat Rodičovský a žákovský portál, vepište prosím do dotazníku „chci vytvořit účet“. Přístupové údaje si pak budete moci vyzvednout osobně u třídní učitelky/třídního učitele. Tuto možnost prosím využívejte až jako krajní.

Kde mohu získat informace?

 

Základní škola Vladimíra Menšíka od školního roku 2018/2019 přechází na nový informační systém s názvem Edookit. Změna systému nabídne nové možnosti pro komunikaci a sdílení informací. Následující schéma ukazuje základní dělení zdrojů informací

Web školy

Cílem webu www.zsvm.cz je poskytnout rodičům, žákům i široké veřejnosti všechny podstatné informace o škole, její koncepci, vybavenosti a akcích. Obsahuje články z minulých akcí školy, plán akcí na další období, informace o kontaktech na zaměstnance, školních projektech atp.

V informacích třídních učitelů jsou shromážděny fotogalerie s činnostmi třídy, plán akcí a další důležité informace. Tato část je určena mj. žákům dané třídy a jejich rodičům. Pro přístup není třeba se přihlašovat.

Portál rodiče a žáka

Portál je novinkou školního roku 2018/2019. Využívá školního informačního systému Edookit. Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem. Portál zobrazuje celkový přehled průchodu studiem žáka. Rodiče i žáci mohou jednoduše komunikovat se zástupci školy, sledovat prospěch, být informováni o událostech či aktivitách ve škole a sledovat domácí úkoly, či plánované písemné práce. Součástí je rovněž dynamický rozvrh hodin, který zobrazuje i případné změny.

Žákovská knížka

Žákovská knížka slouží jako hlavní zdroj komunikace v listinné podobě. Obsahuje hodnocení z předmětů, čtvrtletní hodnocení, omluvný list žáka, informace o výběru peněz a další informace.