Konzultační hodiny pro rodiče :

každé 1. pondělí v měsíci 14:00 – 15:30, po předchozí dohodě kdykoli jindy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně :

pondělí 10:00 – 15:30, čtvrtek 13:00 – 15:30, případně po předchozí domluvě jindy

Žákovský parlament : každé 1. pondělí v měsíci 14:00

Aktuálně

Školní rok utekl jako voda a už jsou tu letní prázdniny. Milí šesťáci, přeji vám i vašim rodičům pohodové a hlavně slunečné prázdniny, užijte si zasloužený odpočinek po roce učení, psaní úkolů, vyvádění o přestávkách atd. A už teď se těším, jak se společně setkáme v SEDMIČCE !!! Zdeňka Adamová

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 bude 1. září v 9 hod. na nádvoří radnice.

Školní výlet

Školní výlet jsme prožili v kempu u koupaliště v Rouchovanech. Všichni jsme se shodli, že to byl hodně dobrý výlet. Předpověď počasí tentokráte meteorologům nevyšla a místo ohlašovaného deště nakonec svítilo sluníčko. Nic tedy nebránilo tomu, abychom mohli hrát přehazovanou, soutěžit v indiánské olympiádě, vyrazit na cestu za pokladem nebo se v noci bát na stezce odvahy. To všechno jsme stihli a ještě mnohem víc . . .

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli se sedmáky přehazovanou. Vůbec mně nevadilo, že jsme prohráli. Ale byla to sranda. Mrzí mě, že jsme tam nebyli déle. Monika Krejčí

Nejvíc se mi líbila indiánská olympiáda a lovení jablek z vandlíku. Rád jsem se houpal na houpačkách. A jídlo bylo vynikající! Jakub Honek

Moc se mi líbila hra KLÍŠTĚ cestou do tábořiště. Mohli bychom tam být déle. Filip Kratochvíl

Byl to hodně dobrý výlet. Nejvíc se mi líbil turnaj v přehazované i se sedmáky. A taky hra na schovávanou, protože jsme hráli až do tmy. David Semmler

Volitelné předměty pro 7. ročník – seznam žáků

NĚMECKÝ JAZYK ( 2 HOD/TÝDNĚ)

1. Zdeněk Dvořáček

2. Monika Krejčí

3. Jan Halada

4. Eliška Nováková

5. Petr Šimek

6. Petr Olša

7. David Semmler

8. Hana Pelikánová

9. Filip Blahofský

10. Karel Píca

ČLOVĚK A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (1 HOD/TÝDNĚ)

1. Kristýna Vlčková

2. Viktor Bližňák

3. Jakub Honek

4. Richard Kail

5. Denisa Syslová

6. František Fiala

7. Martin Kazda

8. Filip Kratochvíl

9. Daniela Novotná

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (1 HOD/TÝDNĚ)

1. Denisa Syslová

2. Filip Kratochvíl

3. František Fiala

4. Martin Kazda

5. Daniela Novotná

POHYBOVÉ HRY ( 1 HOD/TÝDNĚ)

1. Kristýna Vlčková

2. Viktor Bližňák

3. Jakub Honek

4. Richard Kail

INFORMACE O POMŮCKÁCH V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE

Pomůcky do jednotlivých předmětů:

ČESKÝ JAZYK 1 x 564

4 x 524

1 x 444

MATEMATIKA 1 x 460

1 x 520

1 x 540

rýsovací pomůcky (úhloměr, pravítko s ryskou, kružítko)

ANGLICKÝ JAZYK 1 x 444

NĚMECKÝ JAZYK 1 x 464

DĚJEPIS 1 x 564

ZEMĚPIS 1 x 460

lepidlo, nůžky, pastelky

DOPORUČUJI, KDE JEŠTĚ NEMÁ ŠKOLNÍ ATLAS SVĚTA

PŘÍRODOPIS 1 x 444

FYZIKA 1 x 540

OBČANSKÁ VÝCHOVA 1 x 544

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 x notový sešit, můžete pokračovat do loňského

ZDRAVÝ STYL 1 x 444

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 X 444

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 x 540

Pracovní sešity (škola koupí hromadně):

Od šestky do devítky (Čj) měli by mít z letošního roku

Počtářské chvilky (cca 25 Kč)

Pracovní sešit do angličtiny (cca 150 Kč)

Pracovní sešit do němčiny (cca 110 Kč) na 2 roky

Pracovní sešit do fyziky (cca 70 Kč)

Pracovní sešit do přírodopisu (cca 70 Kč)

Škola v přírodě se vydařila!!!!

Ve dnech od 1. – 4. června opustili žáci 6. ročníků školní lavice a vyjeli se učit do přírody. Přesně do rekreačního střediska Heroltice u Tišnova. Prožili zde krásné 4 dny, které jen trochu pokazilo počasí…

V úterý po obědě jsme šli na hrad Veveří. Cesta byla dlouhá, ale celkem zábavná. Jakub Zamazal, Ríša Kail, Kuba Honek, Filip Blahofský a já jsme vytvořili pětku a byli jsme pořád vpředu. Došli jsme do Veverské Bítyšky. Bylo už dost pozdě a tak jsme jeli autobusem zpátky do Heroltic. David Semmler

Můj největší zážitek ze školy v přírodě jsou výlety do okolí. Do cesty se nám stavěly nečekané překážky např. potok byl rozvodněný a lávka asi uplavala, tak jsme museli postavit novou. Nebo strmý kopec dolů, který jsme museli sešplhat. Nelíbilo se mi, že jsme kvůli počasí nezakopávali pasti, taky jsme museli často měnit trasu, protože některé cesty byly zaplavené. Bylo to tam super. Jakub Honek

Líbilo se mi jak jsme večer zpívali a jak jsme hráli různé hry. Zajímavé byly i projekty a výlety do okolí. Někdy byly jen až moc dlouhé. Počasí mohlo být lepší. Hanka Pelikánová

Preventivní program „Jsme na jedné lodi“ a Den dětí 28. 5. 2010

V pátek jsme se ve škole sice neučili, ale mnoho nového jsme se dozvěděli. Během dopoledne bylo naším tématem Kouření. Hravá forma, poutavý příběh na DVD i vlastní zážitky nám otevřeli oči, jaké „komplikace“ a problémy v životě s sebou přináší kouření, alkohol i jiné drogy.

Snažíme se být v něčem už dospělí, ale Den dětí pořád ještě rádi oslavíme. . . Skřítek poškolák nám schoval poklad, který jsme hravě objevili, a pak jsme si užívali pohodu v parku na Réně.

O Menšíkův úsměv – nová celoškolní soutěž

Soutěž O Menšíkův úsměv je soutěž pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka Ivančice. Nemá kategorie věkové ani oborové. A tak může vyniknout opravdu každý, kdo dokáže něco mimořádného svou pílí, vytrvalostí, ochotou, obětavostí, talentem, pomocí druhému, houževnatostí nebo snahou něčeho dosáhnout. Jedinec nebo kolektiv žáků. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne vždy na závěr školního roku, hodnotí se tedy uplynulý školní rok, tzn. šk. rok 2009/2010.

Nominace žáků třídy 6. A na ocenění Menšíkův úsměv

Filip Kratochvíl – za reprezentaci třídy i školy v mnoha soutěžích – Mat. Klokan (okresní kolo), Pythagoriáda, Finanční gramotnost (2. kolo), Rubikon

Karel Píca – za vstřícnost a ochotu, pomáhá rád spolužákům ve třídě, výborně zastupuje třdu na Žákovském parlamentu a prosazuje naše třídní zájmy

Hanka Pelikánová – za práci pro třídu, výborné zastupování třídy na Žákovském parlamentu, ochotu pomoci všem spolužákům

Podrobné informace o způsobu hlasování, seznam nominovaných žáků za letošní rok a další se dozvíte za pár dní.

Projekt Praha očima žáků 6. A

Své znalosti o Praze, které jsme se během exkurze i před ní dozvěděli, jsme zpracovali v hodině občanské výchovy. Vznikly plakáty, které nám budou připomínat čas strávený v Praze.

Pomáhejte s námi . . . maminky, babičky, tetičky, kamarádky ….

POZOR SOUTĚŽ : “Péčí o svůj domov pomáhejte dětem”
– sbírejte účtenky, na kterých bude uveden Cif nebo Domestos – až do 31.10.
(více informací o soutěži naleznete v sekci Aktuálně ze života školy)

Oranžová učebna

Naše škola předložila Nadaci ČEZ projekt Inteligentní měřící počítačový systém pro výuku fyziky na ZŠ.

Pokud bude schválen, bude učebna fyziky vybavena počítači
a elektronickými stavebnicemi ISES. Pokusy a laboratorní práce tak budou mnohem zajímavější.

Zapojte se do hlasování pro náš projekt (Inteligentní měřící počítačový systém pro výuku fyziky na ZŠ)na stránkách www.cezregionum.cz a vyhrajte 3x notebook.
(více informací o soutěži a způsobu hlasování naleznete v sekci Aktuálně ze života školy)

Praha 5.5. 2010

Výlet do Prahy se opravdu vydařil!!!! Počasí se nakonec umoudřilo a nepršelo, mohli jsme si tedy vychutnat všechny krásy našeho hlavního města. Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a orloj, Karlův most, hrad a katedrálu sv. Víta, Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště, lanovku – to všechno a ještě mnohem více jsme viděli během asi 6 hodin putování po Praze. A vlak nám naštěstí neujel. . .

Sběr léčivých bylin

– bez černý květ
– hluchavka bílá květ
– jahodník obecný list
– kopřiva dvoudomá list
– lípa malo a velkolistá květ
– smetánka lékařská list

Všechny byliny se nosí usušené a zvážené, nejlepší „sběrači“ budou ohodnoceni.

POZOR!!! Sběr bylin končí 20. června 2010.

Projekt Přírodní krajiny – mapa

V hodinách zeměpisu jsme se učili o přírodních krajinách. Jak to vypadá v tropickém deštném lese, kdo žije na poušti, jak se bydlí na severním pólu. Všechny tyto poznatky jsme shrnuli ve společné práci. Stali se z nás kartografové a vytvořili jsme si vlastní mapu Přírodních krajin.

Podívejte se, jak se nám povedla.

Hasík – návštěva hasičky

Ve čtvrtek 22. 4. jsme byli na návštěvě u hasičů v rámci preventivního programu Hasík.

Zde jsme si mohli všechno prohlédnout – výbavu hasičů, dispečink, auta a veškerou techniku.

Jen jednu věc jsme nemohli, sjet po tyči ….. to mohla jen paní učitelka….

—————————-

HumanitasAfrika

19. dubna jsme se zúčastnili programu o Africe s rodilými Afričany. Shlédli jsme film o Jihoafrické republice, mohli se na cokoli zeptat a navíc jsme si vyzkoušeli hrát na tradiční africké hudební nástroje – bubny. A kdo měl odvahu dokonce si i zatančil… Moc se nám to líbilo.

—————————-

Soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 8. dubna proběhla soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. Kristýna Vlčková a Petr Olša v konkureci ostatních žáků ze 6. a 7. tříd obsadili super 2. místo!!!! Ukázali, že anglicky umí!

Gratulujeme!!!

—————————-

Poznáváme exotická zvířata

V pondělí 29. března jsme byli ve sportovní hale ne cvičit, ale dívat se a poslouchat vyprávění o exotickýxh zvířatech. Viděli jsme leguány, chameleona, užovku japonskou, činčilu a další. Dozvěděli jsme se mnoho informací o chovu těchto vzácných zvířat doma.

A vůbec nejlepší bylo, že jsme si na ně mohli sáhnout…. ale někteří měli strach…..

——————————–

Soutěž Rubikon – školní kolo

V pátek 26. 3. 2010 proběhlo školní kolo soutěže Rubikon. My, šesťáci, jsme se nazalekli konkurence a a společně jsme vytvořili jedno družstvo ze 6. A a 6. B, které nás reprezentovalo v boji s vyššími ročníky.

A vůbec jsme se neztratili …….. porazili jsme obě družstva ze 7. tříd a patří nám 4. místo.

Filipovi Kratochvílovi a Viktorovi Bližňákovi moc děkujeme za super reprezentaci třídy!!!!

————————————–

Soutěž Finanční gramotnost

Žáci druhého stupně se 24. a 25. února zúčastnili školního kola celostátní soutěže Finanční gramotnost.
Posláním soutěže „Finanční gramotnost“ je neformální posouzení úrovně znalostí žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol v této oblasti. Seznámit je s praktickou stránkou finanční problematiky a pomoci jim v orientaci v ní.

Soutěž je organizována jako vícekolová (školní, okresní a krajská kola; závěrečná kola celostátní). V rámci školního kola žáci odpovídali na testové otázky. Z úspěšných řešitelů byl sestaven tým, který bude reprezentovat naši školu v okresním, popř. krajském či celostátním kole.

Do okresního kola postupuje i žák naší třídy Filip Kratochvíl!
Gratulujeme a držíme palce v dalším kole!

————————————–

Naše škola se zapojila do soutěžního projektu „Rubikon“

Školní kolo soutěže proběhne 26. března 2010

Další informace hledej na: http://www.projektrubikon.cz

————————————–

Vybíráme příspěvek na SRPŠ – 180,- Kč na dítě, další sourozenec 100,- Kč. Děkujeme.

————————————–