Termín: 31. 1. 2018 (1. – 3. hodina)
Pomůcky: svinovací/skládací metr, pravítko, obyčejná tužka, pastelky, lepidlo, nůžky

Popis:
Dne 31. 1. 2018 se žáci naší školy zapojí do projektového dne předmětové komise Matematika a její aplikace s názvem Moje třída. Děti si vyzkouší část práce v designové agentuře. Cílem je připravit návrh své vysněné třídy. Ve skupinové práci si děti prohloubí své matematické vědomosti.