sam_2152

Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci do pro rok 2016/2017

4. A
Gabriela Havlová, Václav Major

4. B
Adéla Tesáčková, Martina Svobodová

5. tř
Vojtěch Knotek, Fancesco Cerminara

6. A
Matěj Budil, Simona Nešpůrková

6.B
Patricie Burýšková, Klara Doležalová

6.C
Marek Schoř, Natálie Ivančová

7.A
Václav Růžička, Tadeáš Machala

7.B
Bára Enžlová, Eliška Fornocová

8.A
Natálie Bulková, Eliška Chaloupková

8.B
Adéla Fraňková a Leona Fraňková

8.B
Tadeáš Brázda, Štěpán Trejtnar

9.A
Adéla Fraňová, Nikola Bukačová

9.B
Daniela Jelínková a Erik Haičman

Zápisy ze zasedání ŽP