Ve dnech 23. – 25. 5. 2017 proběhne v naší škole
celostátní testování znalostí žáků 9. ročníků

Žáci budou psát testy z AJ, M a výchovy k občanství
Testování probíhá formou elektronického testu