Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci do pro rok 2015/2016

4. tř.
Karin Benýšková a Francesco Cerminara

5. A
Simona Nešpůrková a Matěj Budil

5. B
Jan Svoboda a Karolína Sára Šimková

6. A
Viktorie Veselá a Martin Procházka

6.B
Bára Enžlová a Jaromír Kvapil

7.A
Julie Rajsiglová a Adéla Klapalová

7.B
Tadeás Brázda a Štěpán Trejtnar

8.A
Adéla Fraňková a Leona Fraňková

8.B
Daniela Jelínková a Erik Haičman

9.A
Kateřina Hvižďová a Daniel Knotek

9.B
Lenka Rotterová a Nikol Kratochvílová

Zápisy ze zasedání ŽP